13/9/11

Έναρξη Σχολικής Χρονιάς

Τελείωσαν τα ψέματα! Πάει το καλοκαίρι! Τα κεφάλια μέσα! Φράσεις που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και, δε γίνεται, θα ήχησαν και στα κεφάλια κάποιων φέτος.