16/12/12

Ποίηση Παρασκευής: Αφιέρωμα στη χριστουγεννιάτικη υμνολογία


Μαθητές του Γ2 απήγγειλαν τροπάρια από την υμνολογία των Χριστουγέννων της Εκκλησίας μας.
Απαγγέλθηκαν οι παρακάτω ύμνοι:

  1. Η γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός ημών… (απολυτίκιο Χριστουγέννων)
  2. Δεύτε ίδωμεν πιστοί πού εγεννήθη ο Χριστός
  3. Τι σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ… (Ανατολίου, μοναχού στην ιερά μονή Στουδίου στην Κων/πολη)
  4. Η Παρθένος σήμερον… (ποίημα του κορυφαίου ποιητή, του μεγίστου των υμνογράφων, Ρωμανού του Μελωδού)
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αθηνά Κληρονόμου
Το σχετικό βίντεο μπορείτε να το παρακολουθήσετε στη σελίδα "Ποίηση Παρασκευής"

1. "Μυστήριον ξένον, ορώ και παράδοξον• ουρανόν το σπήλαιον• θρόνον, χερουβικόν την Παρθένον• την φάτνην χωρίον, εν ω ανεκλίθη ο αχώρητος, Χριστός ο Θεός• ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν."

Μετάφραση
Παράδοξο και ακατανόητο θαύμα ατενίζω. Το σπήλαιο λαμπρό ουρανό, την Παρθένο θρόνο Χερουβικό, τη φάτνη τόπο όπου αναπαύτηκε ο Χριστός, που ως Θεός δεν περιορίζεται σε υλικό χώρο. Αυτόν λοιπόν ανυμνώντας εμείς οι πιστοί δοξάζουμε με μεγάλη δόξα.

2. Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν Βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον΄ Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.

Μετάφραση
Ελάτε, πιστοί, να δούμε πού γεννήθηκε ο Χριστός. Ας παρακολουθήσουμε, λοιπόν, πού πηγαίνει το αστέρι, μαζί με τους μάγους, τους βασιλιάδες απ’  την Ανατολή. Οι Άγγελοι ψάλλουν συνεχώς ύμνους εκεί κι οι βοσκοί παίζουν με τους αυλούς τους τραγούδι αντάξιο, λέγοντας δόξα στους Ουρανούς, σ’ Αυτόν που σήμερα γεννήθηκε από την Παρθένο και Θεοτόκο στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας.

3. "Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς."

Μετάφραση
Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ, που φανερώθηκες στη γη σαν άνθρωπος για χάρη μας; Διότι καθένα από τα δημιουργήματα, που εσύ έπλασες, σου εκφράζει (με το δικό του τρόπο) την ευχαριστία και ευγνωμοσύνη του: οι Άγγελοι σε υμνολογούν οι ουρανοί δίνουν τον αστέρα (που οδηγεί τους μάγους) οι Μάγοι σου προσφέρουν τα δώρα τους οι βοσκοί δείχνουν το θαυμασμό τους• η γη (προσφέρει) το σπήλαιο• η έρημος τη φάτνη• εμείς δε οι άνθρωποι (σου δίνουμε) μια Μητέρα Παρθένο. Εσύ που είσαι ο προαιώνιος Θεός, ελέησέ μας.


4. Ρωμανός ο Μελωδός και ο Ύμνος της Γέννησης

«Η παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει,
Και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει.
Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι,
Μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσι.
Δι΄ ημάς γαρ εγεννήθη
Παιδίον νέον, ο προ αιώνων θεός»
(Ταπεινός Ρωμανός)

Μετάφραση
Η Παναγία σήμερα στον κόσμο φέρνει ως άνθρωπο τον Άκτιστο Θεό,                                                                                       
Και η γη το Σπήλαιο στον Απρόσιτο παρέχει.              
Άγγελοι με τους βοσκούς δοξολογούνε                                      
Και μάγοι έρχονται στο δρόμο με τ’ αστέρι.                           
Αφού προς χάρη μας γεννήθηκε Νέο Παιδί, ο Άχρονος Θεός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου