28/5/11

20/5/11

ΚΑΛΥΤΕΡΑ...ΔΕ ΓΙΝΟΤΑΝ!

Κάθε χρόνο τα τελευταία 4 χρόνια, κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που γίνονται στο σχολείο, έχω πάντα το ίδιο άγχος: