17/2/14

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας στο πλαίσιο του μαθήματος "Βιωματικές Ασκήσεις"

Την Δευτέρα 10/2/2014 οι μαθητές της α’ γυμνασίου παρουσίασαν στα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, τα αποτελέσματα της έρευνας τους, με θέμα τη φιλία. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Βιωματικές Ασκήσεις».
Σε αυτό το μάθημα τα παιδιά της α’ γυμνασίου εργάστηκαν πάνω στις διαπροσωπικές σχέσεις που τα απασχολεί ιδιαίτερα σε αυτήν την ηλικιακή φάση. Τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές που αναπτύσσουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες σχετικά με την φιλία είναι πολύπλοκα και πολλές φορές καταλυτικά για το υπόλοιπο της κοινωνικής ζωής τους.

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας και δημιούργησαν ερωτηματολόγια, τα οποία στη συνέχεια τα διένειμαν στα παιδιά της στ’ δημοτικού. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψαν τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας. Εκτός από τα συμπεράσματα που έβγαλαν τα παιδιά, μπορούμε να πούμε, ότι η εμπειρία τους και η επαφή τους, για πρώτη φορά, σε κάποιου είδους ερευνητική εργασία ήταν αρκετά εποικοδομητική.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου