7/2/13

Επίσκεψη α' Λυκείου στο ΙΤΕ

Στις 6 Φεβρουαρίου οι μαθητές της α' Λυκείου επισκέφτηκαν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους ερευνητές του ιδρύματος σχετικά με την έρευνά τους πάνω σε αυτό το αντικείμενο και να δουν από κοντά και να δοκιμάσουν συσκευές που έχουν που αυξάνουν τη διαδραστικότητα μεταξύ ανθρώπου και ψηφιακού περιβάλλοντος.
Η επίσκεψη   σχετίζεται και με εργασία που γίνεται από μαθητές της α' λυκείου με θέμα "Τέχνη και Νέοι" και υπόθεμα "Ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς μέσω συστημάτων της τεχνολογίας". Η εργασία αυτή προσπαθεί να παρουσιάσει τον τρόπο εφαρμογής των συστημάτων διάχυτης νοημοσύνης σε χώρους των μουσείων. Η διάχυτη νοημοσύνη είναι μια σύγχρονη τεχνολογία η οποία εφαρμόζεται σε διάφορα περιβάλλοντα και έχει σαν κύριο στόχο να δημιουργήσει «έξυπνους χώρους» οι οποίοι θα προσαρμόζονται στις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που τους χρησιμοποιούν. Στη συγκεκριμένη εργασία ερευνάται η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής σε χώρους μουσείων, με παραδείγματα από το αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Στόχος της είναι να κινήσει το ενδιαφέρον των νέων για τους εκθεσιακούς χώρους των μουσείων και για τις τεχνολογικές αυτές καινοτομίες
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου